SEZON 2017/2018

2005-2007

Września II – Otoczna 2:3 (Gaworski, Tomczak – 2-Mikołajczak, Krakowiecki)

Września – Otoczna 2:0 (2-Koczorowski)

Września II – Września 1:6 (Kryszak – 3-Gruszka, 2-Godzich, Wilczyński)

II

Otoczna – Czerniejewo 0:4 (-3-J.Chmura, A.Chmura)

Września I – Września II 0:2 (-Trojanowicz, Koczorowski)

Września II – Otoczna 4:1 (2-Gruszka, Trojanowicz, sam. – Focht)

Czerniejewo – Września II 0:2 (-Trojanowicz, Koczorowski)

Otoczna – Września I 0:3 (-Danielski, Makowski, Gaworski)

Czerniejewo – Września I 1:1 (A.Chmura – Danielski)

III

Września – Otoczna 4:0 (Czopek, Makowski, Rolewicz, Danielski)

Września II – Otoczna 2:0 (Cieślak, Godzich)

Września II – Września 4:2 (Godzich, Gaworski, 2-Cieślak – Czopek, Koczorowski)

IV

Września II – Czerniejewo 1:1 (Ruta - Dębicki)

Września - Otoczna 0:0

Września – Czerniejewo 2:0 (Gaworski, Godzich)

Września II – Września 1:1 (Groblewski - Danielski)

Otoczna - Czerniejewo 2:0 (Focht, Krakowiecki)

Otoczna - Września II 2:1 (Focht, Olek - Groblewski)

V

Września - Otoczna 2:0 (I.Dębicki, Wojtasińska)

Września II – Września 2:0 (-Bernard, Kryszak)

Września – Czerniejewo 2:0 (Gruszka, Kaczmarek)

Września II – Czerniejewo 2:0 (Kryszak, Koczorowski)

Otoczna - Czerniejewo 1:0 (Fokt)

Otoczna - Września II 1:1 (Krakowiecki - Kryszak)

VI

Września - Otoczna 3:3 (Gawroski, Wojtyś, Gruszka - 2-Focht, Iglewski)

Września II – Września 3:3 (Dębicki, Wojtyś, Gaworski - Wojtasińska, Godzich, Koczorowski)

Otoczna - Września II 6:3 (3-Focht, Mikołajczak, Nowak, Iglewski - 3-Wojtasińska)

VII

Września - Otoczna 0:0

Września II – Września 0:3 (-2-Gruszka, Borowicz))

Otoczna - Września II 2:0(Focht, Iglewski)

rewanże

Września - Otoczna 3:0 (Ruta, 2-Gruszka)

Września II – Września 0:1 (-Wojtasińska)

Otoczna - Września II 2:1 (Focht, Dąbek - Nowak)

Lp.

Nazwa drużyny

Pkt.

Br.

1.

WRZEŚNIA I

33

31-10

2.

OTOCZNA

25

24-26

3.

WRZEŚNIA II

19

26-32

4.

CZERNIEJEWO

5

6-13

STRZELCY:

11-Gruszka, Danielski,

10 - Focht, 

9- Koczorowski, 

7- Godzich, 

6 - Gaworski, Wojtasińska,

3- J.Chmura, Trojanowicz, Cieślak, Krakowiecki, Dębicki, Iglewski

2- Mikołajczak, A.Chmura, Makowski, Czopek, , Groblewski, Wojtyś, Nowak,

1-Wilczyński, , Focht, Rolewicz, Ruta, Olek,  Bernard, Kaczmarek, Mikołajczak, Ruta, Borowicz

2007-2009

I

Nekla – Września 1:4 (Wojciechowski – 2- Brandt, Olejniczak, Poliwczak)

Pyzdry/Kołaczkowo – Nekla 2:0 (2-Suchowski)

Września – Pyzdry/Kołaczkowo 2:2 (Poliwczak, Turz – Kuźniewski, Pera)

II

Nekla – Września 3:3 (Wojciechowski, Wesołowski, Dębicki – 2- Brandt, G.Olejniczak)

Września II – Nekla 0:5 (-2-Wojciechowski, Wesołowski, Nowakowski, Raźny)

Września – Września II 1:2 (Brandt – Stachowiak, Mił.Kryszak)

III

Nekla – Września 3:1 (Wesołowski, 2-Drozdowski – Wojtyś)

Września II – Nekla 1:2 (Poliwczak - Dębicki, Nowakowski)

Września – Września II 1:0 (Turz)

IV

Nekla – Września 3:3 (2-Suchowski, A.Nowakowski - 2-Kryszak, W.Olejniczak)

Otoczna – Nekla 1:2 (Turz- Suchowski, A.Nowakowski)

Września – Września II 4:2 (3-J.Nowakowski, W.Olejniczak - 2-Poliwczak)

Września - Otoczna 6:0 (3-Kryszak, W.Olejniczak, Jagodziński, J.Nowakowski)

Nekla - Września II 2-3 (2-A.Nowakowski - 2-Poliwczak, Czopek)

Nekla - Września II 1-4 (Turz - 2-Czopek, G.Olejniczak, Poliwczak)

V

Nekla/Kaczanowo – Września 0:7 (3-Czopek, 2-J.Nowakowski, Poliwczak, W.Olejniczak)

Września – Września II 1:0 (Czopek)

Nekla/Kaczanowo - Września II 0-3 (3-Danielski)

rewanże

Nekla/Kaczanowo – Września 0:2 (J.Nowakowski, Brandt)

Września – Września II 1:2 (G.Olejniczak - 2-Danielski)

Nekla/Kaczanowo - Września II 1:2 (Szwat - Danielski, Czarnecki)

VI

Września - Nekla 4:1 (2- Danielski, Iglewski, J.Nowakowski - Raźny)

Września - Września II 3:0 (2-J.Nowakowski, Iglewski)

Nekla - Września II 2:0 (Statuch, 2 - Wojciechowski)

VII

Września II - Otoczna 2:0 (Kryszak, Brandt)

Września - Września II 0:1 (Koczorowski)

Otoczna - Września  1:4 (Ignasiak - Wojtyś, Godzich, Suchowski, Mazur)

rewanże:

Września II - Otoczna 2:0 (Kryszak, Brandt)

Września - Września II 0:0 

Otoczna - Września 0:1 (Kaźmierczak)

Lp.

Nazwa drużyny

Pkt.

Br.

1.

WRZEŚNIA

37

46-19

2.

WRZEŚNIA II

28

25-23

3.

NEKLA

21

30-33

4.

PYZDRY/KOŁACZKOWO

4

1-6

5.

OTOCZNA

0

3-21

STRZELCY:

12- J.Nowakowski

10- Kryszak

9-Poliwczak,

8- Brandt,

7-Czopek

6-Wojciechowski, Suchowski,

4- A,Nowakowski, Turz, Iglewski

3- Wesołowski, G.Olejniczak, W.Olejniczak

2- Drozdowski, Dębicki, Raźny, Wojtyś,, Kaźmierczak

1- Kuźniewski, Pera, Stachowiak,  Jagodziński, Szwat, Czarnecki, Statuch, Mazur

Roczniki 2010

I

FOXy - Nekla 0:5 ( Nowak-3, Mikołajczak-2)
 

Nekla - Września 2:0 (Nowak, Lipiński )

FOXy - Września 1:1 ( Zielińska - Nowaczyk)
 

Rewanże
 

FOXy - Nekla 0:6( Lipiński - 2, Mikołajczak - 3, Nowak)

Nekla - Września 6:0 ( Nowak - 3, Mikołajczak - 3)

FOXy - Września 0:3 ( Nowaczyk-3)

II


Nekla – Września II 7:1 (2-Bandosz, 2-Mikołajczak, 2-Nowak – Andryszak)

Września II – Września I 0:5 ( Jarząbek-3, Grądziel, Andryszak)

Nekla – Września I 8:1 ( Nowak - 3, Mikołajczak – 4, Bandosz, - Andryszak )

III

Września - Nekla 2:5 ( Astapczyk, Bandosz - Nowak-5)
 

Nekla - Września II 4:1 (3-Nowak, Lipiński - Adamski )

Września II - Września 3:3 (2-Tomczak, Gaworski – 2-Adamski, Astapczyk)

IV

Kołaczkowo - Września 0:1 (Miara)

Września - Nekla 1:8 (Miara - 3-Nowak, 3-Lipiński 2-Mikołajczak)

Kołaczkowo - Nekla 1:2 (Jarząbek - Nowak, Lipiński)

rewanże:

Kołaczkowo - Września 2:1 (Szczublewski, Jarząbek - Astapczyk)

Września - Nekla 0:2 (Lipiński, Mikołajczak)

Kołaczkowo - Nekla 2:2 (2-Fajka - 2-Lipiński)

V

Kołaczkowo - Września 2:1 (Turz, Fajka - Andryszak)

Nowy Folwark - Kołaczkowo 5:1 (2-Nowaczyk, 2-Jarząbek, Rolewicz - Fajka)

Września - Nekla 1:2 (Plucinski, - Nowak, Mikołajczak)

Nowy Folwark - Nekla 3:4 (Jarząbek, Rolewicz, Nowaczyk - 2-Nowak, Mikołajczak)

Kołaczkowo - Nekla 3:5 (3-Fajka - 3-Nowak, 2-Mikołajczak)

Nowy Folwark - Września 2:2 (Nowaczyk, Rolewicz - 2-Andryszak)

VI

Kołaczkowo - Września 2:1 (Turz, Fajka - Andryszak)

Nowy Folwark - Kołaczkowo 1:0 (Nowaczyk)

Września - Nekla 2:4 (2-Plucinski, - 2-Nowak, 2-Mikołajczak)

Nowy Folwark - Nekla 1:1 (Rolewicz, -Nowak)

Kołaczkowo - Nekla 2:3 (T.Fajka, M.Fajka - 3-Nowak)

Nowy Folwark - Września 5:3 (Nowaczyk, 2-Rolewicz, 2-Lipiński, - 2-Andryszak, H.Turz)

VII

Września - Nekla 2:6 (Miara, Astapczyk, - 3-Pluciński, 3-Mikołajczak)

Nowy Folwark - Nekla 1:4 (Rolewicz - 4-Nowak)

Nowy Folwark - Września 1:2 (Rolewicz - Miara, Astapczyk)

rewanże

Września - Nekla 2:4 (Miara, Astapczyk, -2-Nowak, 2-Mikołajczak)

Nowy Folwark - Nekla 1:5 (Rolewicz - 2-Nowak, 2-Mikołajczak, Pluciński)

Nowy Folwark - Września 4:2 (4-Rolewicz - Miara, Astapczyk)

Lp.

Nazwa drużyny

Pkt.

Br.

1.

NEKLA

58

90-32

2.

WRZEŚNIA

16

40-65

3.

NOWY FOLWARK

14

24-24

4.

KOŁACZKOWO

11

16-28

STRZELCY:

45- Nowak

29 – Mikołajczak

13- Lipiński,

10- Nowaczyk, 

9- Andryszak,

8- Jarząbek, Fajka,

7- Pluciński,

4 – Bandosz, Miara, Astapczyk

3 – Tomczak, Adamski, 

2- Gaworski,  

1 – Zielińska, Grądziel, Szczublewski, Turz, F.Fajka

2011/2012

BRAK TABELI – DZIECI MAJĄ CIESZYĆ SIĘ GRĄ I ZDOBYWANIEM BRAMEK !!!
 

36 - Ł.Rolewicz

14 - O.Sękowski,

11- Walkowiak,

10 - Fajka, Piasecki,

7- Olek,

6 -  Turz, 

5 - Matuszczyk, Szwat, Cieślak, Czech

4- Tomczak, 

3- Roszyk, Rzepka

2- F.Szczepaniak,  Turz Julia, Cieślak Marta, Pałczyński

1 – M.Markiewicz , Iskrzycki, Kwaśny,  Walczak


 

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości