Obóz piłkarski LATO-2024

Obóz piłkarski LATO-2024

Szkółka Piłkarska Fox organizuje obóz piłkarski podczas wakacji letnich, dla dzieci od 7-go. roku życia - podział na grupy treningowe.

Wstępne zapisy na 7 dni przed zgrupowaniem można zrezygnować ze zwrotem całości kosztów !!!

Zapisy pod numerem telefonu 724575876 lub email-szkolka.fox@o2.pl - ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

04-10.08.2024

Zgrupowanie odbędzie się w pięknie położonym Hotelu Łężeczki.
Do dyspozycji na terenie obiektu będzie salka gimnastyczna, orlik, siłownia, basen kryty, sauna, salka konferencyjna oraz boisko sztuczne do tenisa, a także plaża do własnej dyspozycji (100 metrów od hotelu), boisko z naturalną trawą (100 metrów od obiektu), Dzienne wyżywienie składać się będzie z posiłków - śniadanie(bufet) - obiad - kolacja(bufet), dodatkowo woda mineralna bez ograniczeń. Zakwaterowanie będzie w domkach letniskowych z klimatyzacją. Przewidziane są sparingi, 2-3 treningi dziennie, basen, zabawy na plaży, ognisko, turnieje, itp.

OBÓZ

-PIŁKARSKI

1 dzień 9.15– zbiórka SSP1 WRZEŚNIA – 9.30 wyjazd parking przy SSP1 we Wrześni.... 9.40 - Nekla- zbiórka koło hotelu 11.30– przyjazd-rozpakowanie 13.00 – obiad-podwieczorek 13.30-14.15 - odpoczynek 14.30 – 17.00 turniej 18.00 – kolacja 19.00 – zwiedzanie

2 dzień 8.00 - śniadanie 10.00 – 11.30 trening 13.00 – obiad-podwieczorek 13.30-14.15 - odpoczynek 14.30 – 17.30 plaża-zabawy z piłką (lub trening) 18.00 – kolacja 20.00 – chrzest

3 dzień 8.00 - śniadanie 10.00 – 11.30 trening 13.00 – obiad-podwieczorek 14.00 – 16.00 plaża 16.30-18.30 – turniej na orliku (lub plażowanie-zależne od pogody) 20.00-ognisko

4 dzień 7.00 - rozbieganie 8.00 - śniadanie 10.00 – 11.30 trening 13.00-obiad-podwieczorek 13.30-14.15 - odpoczynek 14.30-17.00 – plażowanie (lub trening) 18.00 - kolacja 19.00- spacer

5 dzień 8.00 - śniadanie 10.00 – 12.00 - trening na plaży 13.00-obiad-podwieczorek 13.30-14.30 - odpoczynek 15.00-16.30-trening na boisku orlik lub na plaży – zależne od pogody 18.00-kolacja 19.00-spacer

6dzień 8.00 - śniadanie 10.00 – 12.00 - trening 13.00-obiad-podwieczorek 13.30-14.30 - odpoczynek 15.00-16.30-trening na boisku orlik lub na plaży – zależne od pogody 18.00-kolacja 19.00-ognisko

7dzień 8.00-rozbieganie 9.00-śniadanie 9.30-13.00 plaża 12.30-13.00-pakowanie i wyjazd 14.00-obiad Macdonalds (we własnym zakresie) 15.00 powrót do Wrześni

PLAN MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W TRAKCIE OBOZU !!!

Najważniejsze rzeczy do zabrania - ręczniki, kurtka przeciwdeszczowa, letnia i ciepła odzież do treningu, czapka przeciwsłoneczna, legitymacja szkolna, buty z płaską podeszwą (na halę) i korki lub turfy, klapki, bidon i olejek do opalania.

ZAKAZ ZABIERANIA - komputerów, tabletów, gier komputerowych, słodyczy w postaci chipsów paluszków itp. oraz napoi typu pepsi,fanta,sprite.

ZAKAZ ODWIEDZIN DZIECI - możliwość tylko przyjazdu w ostatni dzień zgrupowania!!!

WAŻNE:

Lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje należy przekazać opiekunowi wraz z przyklejoną do opakowania kartką zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku.

Każdy uczestnik ma wykupione ubezpieczenie NNW

REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO

1. Każdy Uczestnik obozu zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego Regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.

2. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:

2.1. pełnego skorzystania z programu obozu,

2.2. korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku oraz będących wyposażeniem obozu, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów,

2.3. wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,

2.4. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,

2.5. poszanowania swoich poglądów i przekonań,

2.6. kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach.

3. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

3.1. przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz się odbywa oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców,

3.2. realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,

3.3. dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt,

3.4. odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,

3.5. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego,

3.6. informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),

3.7. dbać o higienę i schludny wygląd.

4. Obecność na wszystkich zajęciach, posiłkach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć lub posiłków.

5. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do trenerów, instruktorów i opiekunów.

6. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.

7. BEZWZGLĘDNIE uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.

8. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.

9. Na obozie obowiązuje zakaz przyjmowania gości.

10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00/22.30 kadra może przedłużyć ciszę do 23.00 trwa ona do 7.00.

11. W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp.

12. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz niepowierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.

13. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie.

14. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godz.

*Każdy rodzic został poinformowany o regulaminie ..............jeżeli nie akceptuje jego warunków – musi poprzez sms na nr 724575876 poinformować o tym kierownika obozu do ...............

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości